top of page

BIM specialisaties

Viruteel bouwen

revit-2825d5ef64.png

Modelleren

Bij BIMfox gebruiken we Revit als modelleersoftware. We werken volgens de NLRS ofwel de Nederlandse Revit Standaard. We kunnen worden ingezet in alles fases van het voortraject. Dit kan dus zijn voor het opstellen van Bouwkundige of Constructieve modellen in het ontwerptraject, maar ook productiemodellen voor onderaannemers of leveranciers.

eDfOM69k_400x400.png

BIM-coördinatie

Een BIM-coördinator is degene die verantwoordelijk is voor het samenvoegen, controle en opvolging van de 3D modellen. Dit kan zowel in de ontwerpfase als in de werkvoorbereidingsfase. Hiervoor zijn verschillende softwarepakketen beschikbaar. Bij BIMfox gebruiken we hier Solibri voor.

Urban Architecture Model

BIM-management

De BIM-manager is degene binnen een project die verantwoordelijk is voor het opstellen van afspraken rondom het 3D model. Denk hierbij aan de basisafpraken voor het opstellen van een 3D model, zoals 0-punt, niveaus, softwaregebruik. Maar de afspraken gaan nog een stapje verder. Zo moet er bij grotere projecten ook worden vastgelegd welk platform er gebruikt gaat worden om bestanden uit te wisselen (DMS of CDE) en welke bestandformaten we gaan hanteren, waneer welke modellen aangeleverd moeten worden en door wie (MIDP en TIDP). Deze afpraken worden vastgelegd in een BIM-protocol en een BIM Execution Plan. We proberen dit zoveel mogelijk te doen volgens de ISO19650.

bottom of page